Vône sprevádzajú život každého človeka už od narodenia. Tisícročia sú vôňam pripisované osobité účinky, ktoré povznášajú telo aj dušu. Výroba vôní je vysoko umelecká, kreatívna profesia. Zážitok z vôní je vždy veľmi intenzívny a výnimočný. Ako pohladenie zmyslov, duše, či vnímanie lahodnej hudby.